XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) – 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

Danh mục:

850,000 779,000

Quantity