card màn hình sparkle GtX 650 1g ram 5 bít 128 cân game online

card màn hình sparkle GtX 650 1g ram 5 bít 128 cân game online

Sảm phẩm được bảo hành 3 tháng tại No2

Có gói bảo hành 6 tháng 1 năm 12 tháng 36 tháng

call 0906010103

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

Danh mục:

950,000 650,000

Quantity