fan cpu led

Dùng cho socket 115x

Đã có mỡ đi kèm

Tỏa nhiệt tốt

Led màu xanh

đã test 100% khi xuất hàng

call 0906010103

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

290,000 190,000

Quantity