main macbook A1278 mc700

main macbook A1278 mc700

main cũ đã tháo chipset

main macbook A1278 mc700  dùng lấy linh kiện sửa chữa

299,000

Quantity