Hdd laptop 120g cũ

Hdd laptop cũ

hàng đã test 100% sức khẻo tốt

sản phẩm được bảo hành 1 tháng

lấy số lụng vui lòng call : 0906010103

350,000

Quantity