card test socket 775

Test trên tất cả các dòng socket 775 ( g31 g41 945, b75 h81

Hỗ trợ code tương đối

giá thành rẻ

lấy số lượng call : 0906 01 01 03

130,000 90,000

Quantity