Đồng hồ mặt điều khiển máy đóng chipset

Đây là bảng điểm khiển của các máy đóng chip như 8520 8525 392 390

Và đây cũng là thiết bị hay lỗi nhất của máy đóng chipset

Đồng hồ  mặt điều khiển máy đóng chipset

sử dụng điều khiển đầu khò trên đầu khò dưới của máy đóng chip

sản phẩm bảo hành 1 tháng

Gía sản phẩm chưa bao gồm cước phí vận chuyển

Video giới thiệu sản phẩm: https://www.youtube.com/watch?v=A3GWNuhwMH0

cần mua số lượng vui lòng call 0906 01 01 03

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

1,800,000

Quantity