que đo tần số p401

Dùng cho các máy đếm tần và oxilo

que đo tần số p401 hàng loại 1 dùng đo tần số thấp ( đo được xung 32 mà nhiều loại khác không đo được)

que đo tần số p401 đo được tần số 200m

Gía sản phẩm chưa bao gồm cước vận chyển

Sản phẩm được bao test

Video mô tả sản phẩm: https://www.youtube.com/watch?v=RkwHGjwiS_g

500,000

Quantity