card vga ZOTAC 730 1g ram 5 bit 64

card vga ZOTAC 730 1g ram 5 bit 64

kết hợp tối thiểu với cpu e8400 ram 4g  mợt mà lol cf và các  game biên tập video

yêu cầu nguồn 300w

đã test 100% khi xuất hàng

call 0906010103

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

Danh mục:

Hết hàng

650,000