cpu sk 1150 G3220

cpu sk 1150 G3220

dùng cho socket 1150

nhận hàng nhiều call 09060010103

Danh mục:

1,150,000

Quantity