Card test đa năng h61 + test laptop

Card test đa năng h61 + test laptop

Hỗ trợ test đa năng các dòng main pc –  hỗ trợ test laptop dòng core dual

Sản phẩm được bao test

call: 02466836633

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

450,000

Quantity