Test soket + cpu tải giả 1150

Test soket + cpu tải giả 1150

Sử dụng thay cpu thật, hạn chế tình trạng chết cpu

Sử dụng đo các điện á và các lệnh trên mainboard

call 04266836633

180,000

Quantity