card test main đa năng TL460s plus đỏ

Card test main H61

test tất cả các dòng main h61 main socket 1155 , test main socket 775 , hỗ trợ test laptop đời core dual

Card test main H61

test tất cả các dòng main h61 main socket 1155 , test main socket 775 , hỗ trợ test laptop đời core dual

code chuẩn sác

không hỗ trợ foxcom h61mxe

Được tặng bảng code đi kèm

sản phẩm được bao test

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

450,000

Quantity