card test main đa năng TL460s plus đen

Card test main H61 đen

test tất cả các dòng main h61 main socket 1155 , test main socket 775 , hỗ trợ test laptop đời core dual

 

 

Danh mục: Từ khóa:

450,000

Quantity