Máy nạp rom MiniPro TL 866

  • Máy nạp rom MiniPro TL 866 ,
  • gồm bộ chân đế nạp room
  • Máy nạp rom MiniPro TL 866 dùng để nạp rom bios của laptop and pc
  • sử dụng đơn giản, phần mền được update thường xuyên
  • Mua máy nạp rom được tặng full bios của pc and laptop
  • call: 0906010103
  • Hoặc vô fan:

    shop công nghệ 

1,350,000 1,250,000

Quantity