Chì bi 0.6

Chì bi 0.6

Có 250000 viên bi
Dùng làm chân chipset laptop and pc

xem video để xem sản phẩm thực tế: https://www.youtube.com/watch?v=3ku7Ai_k158

Gía sp chưa bao gồm cước vận chuyển

Sản phẩm đã bóc ra không được đổi

call 0906010103_ 024 6683 6633

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới

Danh mục: Từ khóa:

350,000

Quantity