Chì bi 0.6

Chì bi 0.6
Dùng làm chân chipset laptop and pc

xem video để xem sản phẩm thực tế

call 0906010103_ 024 6683 6633

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới

Danh mục: Từ khóa:

350,000

Quantity