Chì bi 0.35

Chì bi 0.35

Dùng làm chân chipset laptop and pc

xem video để xem sản phẩm thực tế

call 0906010103_ 024 6683 6633

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới

250,000

Quantity