Chì bi 0.35

Chì bi 0.35

Dùng làm chân chipset laptop and pc

xem video để xem sản phẩm thực tế

Sản phẩm chưa bao gồm cước phí vận chuyển

Link video sp: https://www.youtube.com/watch?v=3ku7Ai_k158

call 0906010103_ 024 6683 6633

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới

250,000

Quantity