Đầu khò Chíp sét

Đầu khò chipset

Dùng để đóng chipset

hotline : 0904.881.852 – 02466836633

250,000 200,000

Quantity