Máy đóng Chíp HT-R392 black

Máy đóng Chíp HT-R392 black


Tiện lợi cho mô hình quy mô nhỏ

Gio nhiệt đều

Đầu khò dưới nâng hạ được , mân nhiệt rộng, độ bền cao

call: 02466836633

16,500,000 14,500,000

Quantity