tải giả 1150

tải giả 1150 màu xanh , test các dòng h81

dùng thay thé cpu thật các dòng main socket 1150

giúp đo các điện áp và lệnh

call : 0906010103

Danh mục: Từ khóa:

80,000

Quantity