Đế nạp room 8 chân nhỏ

Chân đế nạp room 8 chân nhỏ giá 150k

Là socket dùng để nạp rom bios của laptop and pc

call : 0906 01 01 03

Ngoài ra xem các sản phẩn khác tại :
Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

150,000

Quantity