Khò Hàn Quick 706W

Khò Hàn Quick 706W

Tích hợp cả khò cả hàn

Thuận lợ cho thợ điện tử

sản phẩm có các gói bảo hành 1 tháng 3 tháng 6 tháng

call 0906 01 01 03

2,600,000 1,800,000

Quantity