Que đo nhọn loại 1

Que đo nhọn loại 1

dùng đo mạch điện tử

siêu nhọn siêu cứng, đo tốt vị trí chân nhỏ

call để lấy số lượng: 0906010103

Mã: Que đo nhọn loại 1 Danh mục:

80,000

Quantity