cao ap LCD 2 bóng

cao ap LCD 2 bóng

Dùng để sửa chữa và thay thế cho màn hình máy tính

Khi màn hình máy tính không lên hoặc lên tắc thường bị lỗi cao áp

Chùng ta tiến hành câu kéo cao áp thì mới chạy

Gía thay đổi theo thị trường vui lòng call: 0906010103

Gía chưa bao gồm cước vận chuyển

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

Mã: cao ap LCD 2 bóng Danh mục:

45,000

Quantity