tải giả 1155

Tải giả 1155

Tải giả 1155 thay thế cho cpu thật

Tải giả 1155 giúp đo các điện áp xuất hiện trên mainboard

Tải giả 1155 giúp đo các lênh xuất hiện trên mainboard

Sản phẩm bao test

call để lấy số lượng: 0906010103

Gía sản phẩm chưa bao gồm cước phí vận chuyển

Video mô  tả sp và hướng dẫn sử dụng : https://www.youtube.com/watch?v=AfXJWj_sOPA

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

Danh mục: Từ khóa:

80,000

Quantity
Compare
Featured Videos
1155

Mô tả

Tải giả 1155

Tải giả 1155 thay thế cho cpu thật

Tải giả 1155 giúp đo các điện áp xuất hiện trên mainboard

Tải giả 1155 giúp đo các lênh xuất hiện trên mainboard

Sản phẩm bao test

call để lấy số lượng: 0906010103

Gía sản phẩm chưa bao gồm cước phí vận chuyển

Video mô  tả sp và hướng dẫn sử dụng : https://www.youtube.com/watch?v=AfXJWj_sOPA

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất