tải giả 1155

Tải giả 1155

Tải giả 1155 thay thế cho cpu thật

Tải giả 1155 giúp đo các điện áp xuất hiện trên mainboard

Tải giả 1155 giúp đo các lênh xuất hiện trên mainboard

call : 02466836633

xem video để biết cách sử dụng

Danh mục: Từ khóa:

80,000

Quantity
Compare

Mô tả

Tải giả 1155

Tải giả 1155 thay thế cho cpu thật

Tải giả 1155 giúp đo các điện áp xuất hiện trên mainboard

Tải giả 1155 giúp đo các lênh xuất hiện trên mainboard

call : 02466836633

xem video để biết cách sử dụng

xem thêm thông tin tại :

https://www.facebook.com/Shop-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-M%C3%A1y-t%C3%ADnh-game-M%C3%A1y-t%C3%ADnh-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-laptop-may-in-toll-s%E1%BB%ADa-1803575593246346/