Máy nạp rom mini full đế nạp 550k

Máy nạp rom mini CH341A 24 25 usb

Qúy khách xem kỹ file hỗ trợ bios

Sản phẩm đã bao gồm 2 đế nạp bios phổ cập 8 chân to 8 châ nhỏ

Gía sản phẩm chưa bao gôm cước vận chuyển

Sản phẩm được bảo hanh 1 tháng tại No2

Sản phẩm không được bảo hành cháy nổ cũng như tác động của con người và thiên nhiên

Video giới thiệu hướng dẫn sử dụng : https://www.youtube.com/watch?v=AY3RJfrne6Y&t=32s

Shop công nghệ No2: 0906 01 01 03 _ 024 6683 6633 _ 01243 96 96 69

FB:https://goo.gl/c1ByKL

Shop: https://goo.gl/kzzVKW

Diễn đàn hỏi đáp thắc mắc: https://goo.gl/jjlZws

AMIC:
·A25L05P,A25L10P,A25L20P,A25L40P,A25L80P,A25L16P

ATMEL:
·AT25DF041A,AT25DF321,AT25F004,AT25F512A,AT25F2048,AT25F4096,AT25F1024A,AT25FS010,AT25FS040,AT26DF081A,
·AT26DF161A,AT26DF321,AT26F004

EON:
·EN25B05,EN25P05,EN25B10,EN25P10,EN25BF20,EN25P20,EN25F20,EN25B40,EN25P40,EN25F40,EN25B80,·EN25P80,EN25F80,EN25T80,EN25B16,EN25P16,EN25B32,EN25P32,EN25B64,EN25P64

Excel Semiconductor Inc.
·ES25P10,ES25P20,ES25P40??ES25P80,ES25P16,ES25P32

ST:
·M25P05A,M25P10A,M25P20,M25P40,M25P80,M25P16,M25P32,M25P64,M25PE10,M25PE20,M25PE40,M25PE80,M25PE16,M25PE32,M45PE10,M45PE20,M45PE40,M45PE80,M45PE16,M45PE32

MXIC:
·MX25L512,MX25L1005,MX25L2005,MX25L4005,MX25L8005,MX25L1605,MX25L3205,MX25L6405
MX25L6445,MX25L6405(SOP16)

NexFlash:
·NX25P80,NX25P16,NX25P32

Chingis Technology Corporation
·Pm25LV512,Pm25LV010,Pm25LV020,Pm25LV040,Pm25LV080,Pm25LV016,Pm25LV032,Pm25LV064

Saifun Semiconductors
·SA25F005,SA25F010,SA25F020,SA25F040,SA25F080,SA25F160,SA25F320,

WINBOND
·W25P10,W25X10,W25Q10,W25P20,W25X20,W25Q20,W25P40,W25X40,W25Q40,W25P80,W25X80,W25Q80,W25P16,W25X16,W25Q16,W25P32,W25X32,W25Q32,W25P64,W25X64,W25Q64

550,000

Quantity
Compare

Mô tả

Máy nạp rom mini CH341A 24 25 usb

Qúy khách xem kỹ file hỗ trợ bios

Sản phẩm đã bao gồm 2 đế nạp bios phổ cập 8 chân to 8 chân nhỏ

Gía sản phẩm chưa bao gôm cước vận chuyển

Sản phẩm được bảo hanh 1 tháng tại No2

Sản phẩm không được bảo hành cháy nổ cũng như tác động của con người và thiên nhiên

Video giới thiệu hướng dẫn sử dụng : https://www.youtube.com/watch?v=AY3RJfrne6Y&t=32s

Shop công nghệ No2: 0906 01 01 03 _ 024 6683 6633 _ 01243 96 96 69

FB:https://goo.gl/c1ByKL

Shop: https://goo.gl/kzzVKW

Diễn đàn hỏi đáp thắc mắc: https://goo.gl/jjlZws

AMIC:
·A25L05P,A25L10P,A25L20P,A25L40P,A25L80P,A25L16P

ATMEL:
·AT25DF041A,AT25DF321,AT25F004,AT25F512A,AT25F2048,AT25F4096,AT25F1024A,AT25FS010,AT25FS040,AT26DF081A,
·AT26DF161A,AT26DF321,AT26F004

EON:
·EN25B05,EN25P05,EN25B10,EN25P10,EN25BF20,EN25P20,EN25F20,EN25B40,EN25P40,EN25F40,EN25B80,·EN25P80,EN25F80,EN25T80,EN25B16,EN25P16,EN25B32,EN25P32,EN25B64,EN25P64

Excel Semiconductor Inc.
·ES25P10,ES25P20,ES25P40??ES25P80,ES25P16,ES25P32

ST:
·M25P05A,M25P10A,M25P20,M25P40,M25P80,M25P16,M25P32,M25P64,M25PE10,M25PE20,M25PE40,M25PE80,M25PE16,M25PE32,M45PE10,M45PE20,M45PE40,M45PE80,M45PE16,M45PE32

MXIC:
·MX25L512,MX25L1005,MX25L2005,MX25L4005,MX25L8005,MX25L1605,MX25L3205,MX25L6405
MX25L6445,MX25L6405(SOP16)

NexFlash:
·NX25P80,NX25P16,NX25P32

Chingis Technology Corporation
·Pm25LV512,Pm25LV010,Pm25LV020,Pm25LV040,Pm25LV080,Pm25LV016,Pm25LV032,Pm25LV064

Saifun Semiconductors
·SA25F005,SA25F010,SA25F020,SA25F040,SA25F080,SA25F160,SA25F320,

WINBOND
·W25P10,W25X10,W25Q10,W25P20,W25X20,W25Q20,W25P40,W25X40,W25Q40,W25P80,W25X80,W25Q80,W25P16,W25X16,W25Q16,W25P32,W25X32,W25Q32,W25P64,W25X64,W25Q64