mainboard gigabyte g31 es2c

mainboard gigabyte g31 es2c

Main nguyên bản chưa sửa cữa có chặn( Có thể bán mới )

sản phẩm được bảo hành 1 tháng, bảo hành 12 tháng call 0906010103

Hỗ trợ mọi cpu socket 775 nhưng chỉ lên nắp max chip E

trong 7 ngày đầu lỗi sản phẩm No2 chịu mọi chi phí vận chuyển

Khách hàng đổi sản phẩm hoặc ko do lỗi sản xuất ( chi phí vận chuyển khách hàng chịu)

đi kèm cpu e8400 hoawcj q8200 ram 4g và card màn hình tối tiểu 2g ram 3 cân game LOL CF FIFA

Gía sản phẩm chưa bao gồm cước phí vận chuyển

Hàng đã được test rất kỹ, khách hàng vui lòng test trước đồ của mình( ram cpu nguồn) khi đặt mainboard

Sản phẩm không được bảo hành khi gãy chân socket, có tác động của con người và thiên nhiên, không bảo hành cháy nổ

Khách hàng đổi sản phẩm hoặc ko do lỗi sản xuất ( chi phí vận chuyển khách hàng chịu)

Có gói bảo hành 6 tháng 12 36 tháng call 0906 01 01 03 giời hành chính

Video mô tả sản phẩm : https://www.youtube.com/watch?v=mPsIvJZ5zOI

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

Danh mục:

450,000

Quantity
Compare

Mô tả

mainboard gigabyte g31 es2c

Main nguyên bản chưa sửa cữa có chặn( Có thể bán mới )

sản phẩm được bảo hành 1 tháng, bảo hành 12 tháng call 0906010103

Hỗ trợ mọi cpu socket 775 nhưng chỉ lên nắp max chip E

trong 7 ngày đầu lỗi sản phẩm No2 chịu mọi chi phí vận chuyển

Khách hàng đổi sản phẩm hoặc ko do lỗi sản xuất ( chi phí vận chuyển khách hàng chịu)

đi kèm cpu e8400 hoawcj q8200 ram 4g và card màn hình tối tiểu 2g ram 3 cân game LOL CF FIFA

Gía sản phẩm chưa bao gồm cước phí vận chuyển

Hàng đã được test rất kỹ, khách hàng vui lòng test trước đồ của mình( ram cpu nguồn) khi đặt mainboard

Sản phẩm không được bảo hành khi gãy chân socket, có tác động của con người và thiên nhiên, không bảo hành cháy nổ

Khách hàng đổi sản phẩm hoặc ko do lỗi sản xuất ( chi phí vận chuyển khách hàng chịu)

Có gói bảo hành 6 tháng 12 36 tháng call 0906 01 01 03 giời hành chính

Video mô tả sản phẩm : https://www.youtube.com/watch?v=mPsIvJZ5zOI

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất