main macbook A1466 820-00165A

main macbook A1466  820-00165A

main macbook A1466  820-00165A main cũ đã tháo chipset

main macbook A1466  820-00165A dùng lấy linh kiện khi sửa chữa

0906 01 01 03

399,000

Quantity
Compare

Mô tả

main macbook A1466  820-00165A

main macbook A1466  820-00165A main cũ đã tháo chipset

main macbook A1466  820-00165A dùng lấy linh kiện khi sửa chữa

0906 01 01 03