main macbook A1278 mc700

main macbook A1278 mc700

main cũ đã tháo chipset

main macbook A1278 mc700  dùng lấy linh kiện sửa chữa

299,000

Quantity
Compare

Mô tả

main macbook A1278 mc700

main cũ đã tháo chipset

main macbook A1278 mc700  dùng lấy linh kiện sửa chữa