Hdd laptop 750g cũ

Hdd laptop 750g cũ  sản phẩm được bảo hành 1 tháng

sản phẩm đã được test ok 100%

call: 0906 01 01 03

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nh

Danh mục:

750,000

Quantity
Compare

Mô tả

Hdd laptop 750g cũ  sản phẩm được bảo hành 1 tháng

sản phẩm đã được test ok 100%

call: 0906 01 01 03

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất