hdd laptop 250g

Hdd laptop cũ

hàng đã test 100% sức khẻo tốt

sản phẩm được bảo hành 1 tháng

lấy số lụng vui lòng call : 0906010103

550,000 490,000

Quantity
Compare

Mô tả

Hdd laptop cũ

hàng đã test 100% sức khẻo tốt

sản phẩm được bảo hành 1 tháng

lấy số lụng vui lòng call : 0906010103