fan led 12 xanh đỏ trắng 33 led

fan led 12 xanh đỏ trắng 33 led

Có 3 mầu xanh đỏ trắng, quý khách trọn mầu gì nhớ nhắc shop

sản phẩm và mầu như hình

Video quay thực sản phẩm : https://www.youtube.com/watch?v=iiROmvzajp0

Fan 12 chứ không phải fan 10- đủ mầu sắc, và là led liền đoạn

sản phẩm được bảo hành 1 tháng tại No2

đã test 100% khi xuất hàng

Gía sản phẩm chưa bao gồm cước vận chuyển

call 0906010103

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

100,000

Quantity
Compare

Mô tả

fan led 12 xanh đỏ trắng 33 led

Có 3 mầu xanh đỏ trắng, quý khách trọn mầu gì nhớ nhắc shop

sản phẩm và mầu như hình

Video quay thực sản phẩm : https://www.youtube.com/watch?v=iiROmvzajp0

Fan 12 chứ không phải fan 10- đủ mầu sắc, và là led liền đoạn

sản phẩm được bảo hành 1 tháng tại No2

đã test 100% khi xuất hàng

Gía sản phẩm chưa bao gồm cước vận chuyển

call 0906010103

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất