Đèn led trang trí có điều khiển 350k

Video quay thực sản phẩm

Hàng loại 1 , chạy không bị nóng , bị vỡ nét

Chạy được ngoài trời mưa

Sản phẩm được bảo hành 1 tháng

đã test 100% khi xuất hàng

call 0906010103

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

Danh mục:

Hết hàng

500,000 350,000

Featured Videos
Đèn chiếu laze

Mô tả

Video quay thực sản phẩm

Hàng loại 1 , chạy không bị nóng , bị vỡ nét

Chạy được ngoài trời mưa

Sản phẩm được bảo hành 1 tháng

đã test 100% khi xuất hàng

call 0906010103

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất