card vga asus gigabyte MSI gt 630 2g ram 3 bit 128

card vga asus gt 630 2g ram 3 bit 128

max setting lol với cấu hình tối thiểu đi theo: ram 8g cpu 8400

 

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

bảo hành 3 tháng cộng thêm 50k, bảo hành 6 tháng cộng thêm 150k, bảo hành 12 tháng cộng thêm 300k

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất

Danh mục:

650,000 450,000

Quantity
Compare
Featured Videos
card vga asus gt 630 2g ram 3 bit 128

Mô tả

max setting lol với cấu hình tối thiểu đi theo: ram 8g cpu 8400

card vga asus gt 630 2g ram 3 bit 128

sản phẩm được bảo hành 1 tháng tại No2

bảo hành 3 tháng cộng thêm 50k, bảo hành 6 tháng cộng thêm 150k, bảo hành 12 tháng cộng thêm 300k

Truy cập : Shop công nghệ No2 để cập nhập mới nhất