Chính sách trả lại hàng

SHOP CÔNG NGHỆ NO2

Địa chỉ: số 3 NGÕ 60 PHỐ MAI DỊCH CẦU GIẤY  Hà Nội

 http://no2.vn/

SẢM PHẨM TRONG 7 NGÀY ĐẦU LỖI THUỘC VỀ SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỔI SẢN PHẨM KHÁC.

MỌI SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH THEO TEM CỦA No2, RÁCH TEM CÓ TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN KHÔNG ĐƯỢC BẢO H ÀNH 

THỜI GIAN BẢO HÀNH CÁC BUỔI CHIỀU TỪ 13H30 TỚI 17H30. TỪ THỨ 2 TỚI THỨ 7